”Stainers dikter är reducerade; sparsmakade. Sällan rör det sig om mer än ett par rader. Det som gör det hela så fascinerande är dels den direkta upplevelsen av bilden, men sedan också den smygande känslan som långsamt övermannar läsaren från insidan.
Jag måste säga att jag är mycket lycklig över att jag har stött på Stainers författarskap; det bär avgörandets tecken. Hon skriver, inte eftersom hon kan, utan för att hon vill berätta.
Dikterna är tolkade av Roy Isaksson, med exakt gehör. Isaksson har en speciell förmåga att hitta just de poeter som ligger närmast hans eget tilltal; och så uppstår det fascinerande fenomenet att poet talar till poet – och jag som läsare får lov att bli delaktig i samtalet. En imponerande samling.”

Kristian Lundberg i Helsingborgs Dagblad