Genom huvudpersonens inre monolog får läsaren följa den femtonårige minröjaren Min lycka, som efter en minexplosion har förlorat kontakten med sin pluton, på hans lyriska, hemska, men ändå storartade resa genom det krigshärjade, mardrömslika landskapet. Nattens sång är en förkrossande skildring av en pojke som håller fast vid resterna av sin oskuldsfullhet under ett krig som obevekligt gör allt för att slita sönder den. Tematiskt påminner den om Cormac McCarthys Vägen, men fasan är starkare eftersom den är förankrad i verkliga, samtida händelser. Med Nattens sång visar Abani än en gång varför han är en av de viktigaste nya författarna från Afrika.

Direktpris: 140 kr hos
http://www.celanders.se

DIKTER FÖR SINNENA

8 september, 2010

”Att kyssa en kvarleva”
Av Per Bergström i Kristianstadsbladet
Publicerad 3 september 2010 

Författare:
Maura Dooley
Översättare:
Roy Isaksson
Förlag:
Celanders

Med urvalsvolymen ”Att kyssa en kvarleva” introduceras den viktiga engelska poeten Maura Dooley på svenska. Det är en poesi som rotad i historien bär mot samtiden genom ett uttryck som talar direkt till alla våra sinnen.
Under sommaren har det återigen rapporterats om den minskande poesiförsäljning och som följd därav minskad poesiutgivning. Inte minst drabbar det den översatta poesin, en utgivning som är nödvändig för att vitalisera och syresätta den inhemska litteraturen. Ansvaret för den översatta lyriken ligger i dag helt på de mindre förlagen, men även där minskar utgivningen.

Intressant i den utgivningen är också att till skillnad mot bokmarknaden i stort är den engelskspråkiga poesin inte särskilt välrepresenterad.

Desto mer glädjande då när Lundaförlaget Celanders nu börjar ge ut poesi och gör det med att i översättning av Roy Isaksson introducera brittiska Maura Dooley. 

Drygt 50-åriga Dooley spelar en betydelsefull roll inom den engelska poesin, inte bara som poet utan också som arrangör, introduktör och lärare på skrivarskolor.

Dooleys rötter finns i Irland, vilket även märks tydligt i hennes poesi. Inte bara i motiven och dikternas tema, utan också i ett klart släktskap med dels Seamus Heaney och, framförallt, Paul Muldoon.

Dooley målar fram sina dikter för sinnena där färgerna fyller sidorna. Dikterna byggs upp i lager på lager med en tydlig historisk närvaro som leder fram till samtiden.

I Liverpool spyr fartygen upp oss.

Vi skingras, vi ruttnar bort.

Kajerna myllrar av oss okända.

Ingen bryr sig om vår sort.

Så avslutas dikten ”1847”, året för den stora potatispesten som medförde att en miljon irländare svalt till döds och att en miljon emigrerade. Det är en fysisk poesi, samtidigt kraftfull och subtil; en plågsam bild, som förankrar ett historisk skeende som är levande och återupprepande i dag, målas upp.

Diktutdraget ger en bild av Dooleys poesi: att inte utan biografisk anknytning kunna skildra den mänskliga erfarenheten, med ett symbolspråk och tilltal till alla sinnen som är så kärnfullt och förtätat att det påminner om Elizabeth Bishop, viket Roy Isaksson också påpekar i sitt introducerande förord. 

I dikten ”Hemma” koncentreras känslor, plats och så mycket historia i fem rader:

Det förflutna

så som natten är,

becksvart, torv,

så som blod är

när hjärtat stannar.

Isaksson har svarat för ett spännande urval för att föra ut en poet med stark förnimmelseförmåga och blick på den svenska scenen. I ”Att kyssa en kvarleva” finns hennes dikter i såväl svensk översättning, som på engelska. Ett vackert och starkt möte med en poesi som kommer att vara möjlig att höra från författaren själv på Kristianstads bokfestival.

Maura Dooley är född 1957 i Truro, Cornwall. Är författare och undervisar i kreativt skrivande vid Goldsmiths College, London (där hon även är bosatt). Urvalet i den aktuella svenska samlingsvolymen är hämtad från två böcker från 2000-talet: ”Sound barrier: Selected poems” och ”Life under water”.

MAURA I KRISTIANSTAD

8 september, 2010

”Den brittiska poeten Maura Dooley gör ett nära och levande framträdande inför ett 50-tal lyssnare inne på det lätt oroliga Stadsbiblioteket. Det doftar om hennes ord, som publiken också kan läsa på svenska på en duk intill. Denna internationella poesisatsning är storartad.

Pseudonymen Lars Kepler sätter punkt för dag ett med ett underhållande samtal på Konserthuset. Författarparet Alexandra och Alexander Ahndoril berättar om hur deras världssuccé Kepler kom till, hur de skriver och vad Kepler gillar (som att han vill dricka té, vilket de kaffeälskande författarna därför nu gör under sina skrivarmöten). 

Bäst dag 1: Maura Dooley, Anna Höglunds hyperintressanta vampyrföreläsning (som jag får återkomma till) och Lars Kepler.”

Kristianstadsbladets kulturredaktör Sune Johannesson om bokfestivalen.