Boksläpp 25 februari….

19 februari, 2013

det_ar_sa_har_omsl_2
Selima Hill

Det är så här det är

Selima Hill är en av de mest särpräglade rösterna inom den samtida brittiska poesin. Roy Isaksson som har översatt detta urval av hennes dikter skriver i förordet att

Selima Hills humor är dyster, och därför så befriande – den söker inte sympati utan sanning. Det är dikter som inte vill vara upplyftande utan ärliga, dikter som vägrar förneka de sår som vill förnekas. Detta är hennes absoluta kännetecken, och till sin hjälp har hon ett batteri av okonventionella bilder och ett känslospektrum där allt får ta sin plats. Natur kolliderar med kultur, den mänskliga världen invaderas av olika djur. Hill arbetar hela tiden för att visa hur flytande alla identitetsbegrepp är.

http://www.celanders.se

Roy Isaksson har tittat långt tillbaka i sin småländska livshistoria i den nya boken. Klädd i de overaller han ärvt efter fadern ser han ett odlingslandskap växa igen, småindustrin försvinna. Processen tycks obeveklig, och det är inte bara verksamheter som läggs ned, också människoliv tycks upplösas i intet, utan att tillåtas lämna spår efter sig.
Isaksson hugger ved på tomten och frågar sig hur man skriver ett äreminne över fåordigheten, idog­heten och drömmarnas snåla ljus. Det är inte bara en fråga om poesins möjligheter att också vara historieskrivning, eller om hur en generation ser tillbaka på sina föräldrar. Den skrivandes roll är iakttagarens, sällan deltagarens. Det kan inte vara på annat sätt, men förmågan att ta sig förbi de skuldkänslor som situationen så lätt föder är ett av kännetecknen på verklig litteratur.

(Smålandsposten 12 februari 2013)

SLÄPLJUS OCH VINGAR är här

10 februari, 2013

slapljus_omslag

(bild: Shutterstock, form: Jens Andersson, Bok och Form)

Direktpris från förlaget: 100 kr
http://www.celanders.se

Kommer den 11 februari….

4 februari, 2013

9197941387
Roy Isaksson

Släpljus och vingar

Roy Isakssons återkomst som poet? Sexton år efter Lufthunger kommer nu snart Släpljus och vingar från tryckeriet.

Direktpris från förlaget: 100 kr.
http://www.celanders.se

Tillbaka till rötterna….

4 februari, 2013

Cirkelrörelser är en viktig del i Roy Isakssons nya diktsamling. Att återvända till barndomen och uppväxten, att minnas föräldrarna och upptäcka sig själv i dem.

414732_jpg_2362592l

Foto: Filip Sjöfors
På gården upplevs tiden annorlunda. Beroendet av det som har varit är tydligare där, menar Roy Isaksson.

Skrivandet av Släpljus och vingar inleddes när familjen flyttade från Rottne till Borlanda.
414733_jpg_2362595l
Foto: Filip Sjöfors

TILL MIN FAR
när du gick i pension
när du slutade på verkstan
fick jag ärva dina avlagda overaller
tre blåa och en grön
nu går jag omkring i skogen
och hemma på gården i någon av dina munderingar
rör mig lätt och ledigt
som om vi var parhästar med samma seldon
jag trär in armarna i din
gamla invandhet, blir hemmastadd
och hör din spjuveraktiga röst
från förr, den avlagda:
– nu ska du inte va grätten, here
Titeldikten i Roy Isakssons Släpljus och vingar som utkommer under februari.

Roy Isakssons nya diktsamling Släpljus och vingar började som små dagsboksnotiser publicerade i Smålandsposten under slutet av 1990-talet. Rader från Lillegård kallades de och Lillegård är dit Roy Isaksson och hans familj flyttade vid samma tid. Där har de stannat och där sitter vi nu på var sin sida om ett bastant bord med en kaffekanna mellan oss. Lamporna i rummet förblir släckta, men snötäcket på åkern utanför fönstret kastar ett blekt vinterljus in i rummet. Det är 16 år sedan Roy Isakssons senaste diktsamling.
– Grejen är att jag är född och uppvuxen på landet, på en gård i den här storleken. Det var på 1960-talet när den första vågen av småjordbruk rationaliserades och lades ner. Som i tv-serien Hem till byn.
Som ung gav han sig av från hembyn mitt emellan Åseda och Älghult, längs den gamla järnvägen som inte finns längre. Han utbildade sig till bibliotekarie, började jobba och skriva.
– Sedan kommer jag tillbaka till samma miljö där jag började. Det triggade igång mig. Plötsligt hittade jag gamla upplevelser och känslor från barndomen och ungdomen. Sådant är det mycket i boken, återseende. Många cirklar.
När 00-talet övergick i 10-tal så gick både Roy Isakssons svärföräldrar och hans egen far bort. Det finns mycket av fadern i boken, berättar Roy Isaksson. Även detta är en cirkelrörelse, att förstå vad en förälder har betytt, att känna igen en förälders känslor och rörelser i de egna.
Roy Isakssons två barn är utflugna. Dottern bor i grannbyn och medverkar som litteraturkritiker i Smålandsposten. Sonen bor i Malmö och har en översättningsfirma. ”Uppenbarligen är de påverkade”, skrockar fadern.
Även om flytten från Rottne för drygt tio år sedan inte var mer än några kilometer tycker han sig märka en skillnad i hur tiden upplevs på gården. Nuet är utsträckt, eftersom det är mer tydligt hur beroende man är av det som har varit, menar han.

Beror det på att du har blivit äldre eller för att du har hamnat här?
– Både och. Nu värdesätter man sin bakgrund mer än när man var i tonåren. Då ville man bara ut och iväg. Då tror man lyckan ligger någon annanstans. Då påbörjar de flesta den här cirkelrörelsen. Sedan hittar man tillbaka till sina rötter mer eller mindre.
Föräldrarna ville att Roy och hans tre syskon skulle utbilda sig och få det åtminstone ett snäpp bättre än de själva. När Roy Isaksson var tolv år fick han en Facit skrivmaskin. Kanske tänkte föräldrarna att han skulle bli lärare, funderar han. De sådde ett frö, men fröet växte åt fel håll, säger han och ler bakom kaffekoppen.
Under åren sedan den senaste egna diktsamlingen har Roy Isaksson istället satt sitt namn på ett flertal böcker av utländska författare. Att han blev översättare var inte något medvetet val. Han hittade en författare som han ville översätta, sedan en till och så vidare. Den första var den tjeckiske diktaren Jaroslav Seifert. Två år senare 1984 tilldelades Seifert Nobelpriset i litteratur. ”Ett lyckoskott”, kallar översättaren det.
– Vi gjorde en bok till, men sedan försvann intresset och så dog han. Han var ganska gammal, berättar Roy Isaksson, som sedan kom att översätta ytterligare en blivande Nobelpristagare, irländske Seamus Heaney.
På sin blogg skriver Roy Isaksson att han vill ge röst åt de författare som beskriver livets kalejdoskop. Dem hittar han allt som oftast i kolonierna, i den så kallade tredje världen. Själv har han inte rest så mycket. Åtminstone inte i ordets vanliga bemärkelse – snarare i letandet efter böcker. Han beskriver översättarjobbet som intressant.
– Ibland till och med jäkligt intressant. Det är den här bibliotekariegenen – att leta fakta. När jag var väldigt liten och först började förstå språk så var mitt stora intresse kartböcker. Jag är väldigt fascinerad av kartor och har mycket i huvudet. Det kan vara en förklaring.
Det senaste årtiondet med krig mot terrorismen, stängda gränser och integrationsdebatt har satt sina spår i det som Roy Isaksson kallar ”utgivningspolitiken”. Förlagen har minskat på den anglosaxiska litteraturen och gett ut författare från till exempel Irak, Iran och Pakistan. Länder som tidigare i princip var vita fläckar på den svenska litterära kartan. I litteraturen hittar han både skillnader och likheter mellan ”oss” och ”dem”. Just likheterna tycker han är viktiga att lyfta fram ”när vissa pläderar främlingsfientlighet”.
Samtidigt som Släpljus och vingar behandlar det nära och personliga så är du intresserad av de stora sammanhangen.
– Jag tycker inte att det behöver stå emot vartannat. Om jag nu skildrar min lilla värld, så finns den lilla världen också om jag flyttar mig till en familj i Zimbabwe. De har sin miljö, sina släktingar och upplevelser som liknar mina. Vi är bara placerade på olika ställen här i världen.

Andreas Larsson, Smålandspostens kultursida 4 februari 2013