kartusianklostret_omsl_2

Nyutgåva av Stendhals klassiska roman.
Med efterord av Birgit Munkhammar.
Kartusianklostret i Parma är en av de första moderna romanerna. Författaren skildrar sina gestalter i full storlek utan att anpassa dem efter den goda smakens eller moralens diktat. Läsaren får följa den oförvägna Sanseverinas intriger och den vackre Fabricio del Dongos öden från nederlaget vid Waterloo till fångenskapen i Parma i denna lysande sedeskildring från Italien vid 1800-talets början.
”Det som gör Kartusianklostret i Parma till en stor ’italiensk’ roman är synen på politik som kalkylerad justering och omfördelning av roller: där finns fursten som samtidigt som han förföljer jakobinerna bekymrar sig om att kunna få till stånd en framtida maktbalans med dem, vilket skulle göra det möjligt för honom att ställa sig i spetsen för den stundande rörelsen för nationellt enande; där finns greve Mosca som går från officer under Napoleon till reaktionär minister och ledare för det ultrarojalistiska partiet (men fullt beredd att uppmuntra en fraktion extremistiska rojalister bara för att kunna visa sig sansad genom att ta avstånd från dem), och allt detta utan att vara det minsta involverad till sitt inre väsen”