Maura Dooley

Att kyssa en kvarleva
Celanders förlag

Dikter från samlingarna Sound Barrier, Poems 1982–2002 och Life under Water

”Maura Dooley skriver med en målares blick, den materiella världen är sedd med intensiv vällust, full av färg och smak. Denna djupa omsorg om livets sensuella ögonblick är drivkraften bakom många av hennes dikter, en del av hennes irländska arv.

Maura Dooleys poesi utmärker sig för att den omfattar både den lyriska och den politiska medvetenheten, är en sammansmältning av huvud och hjärta.

Hennes dikter är i sig handlingar som förskjuter perspektiven, som vrider och vänder på en händelse eller en känsla som inte helt kan namnges eller förstås. Hennes skapande fantasi är en fantasi som får mysterierna att föröka sig. Dikterna i detta urval är till största delen hämtade från Sound Barrier, Poems 1982–2002 (Bloodaxe 2002).”

1847

Mors ansikte är svart av hår,
hennes händer är tassar.
Hon känner inte igen mig längre.

Nätterna kastar oss skoningslöst.
Rädd att aldrig mer vakna
sitter jag förstenad.

Det som knyter sig i magen nu är
inte hunger. Vrede.

I Liverpool spyr fartygen upp oss.
Vi skingras, vi ruttnar bort.
Kajerna myllrar av oss okända.
Ingen bryr sig om vår sort.

Köp direkt från förlaget: http://www.celanders.se