Dagensbok.com recenserar….

28 oktober, 2011

Dagensbok.com har recenserat Brian Turners Kulan som kommer (översatt till svenska av Roy Isaksson). Recensenten Richard Pleijel skriver bland annat: ”en närmast tranströmersk metaforik. Det är konkret och berörande i sin lågmäldhet.”

Läs recensionen i sin helhet på: http://dagensbok.com/2011/10/23/brian-turner-kulan-som-kommer/

BTJ har i sitt senaste häfte recenserat Brian Turners Kulan som kommer, översatt till svenska av Roy Isaksson. Och i likhet med övriga recensenter som tagit sig an boken är BTJ:s Kristofer Flensmarck positiv. Han skriver bland annat:

”Med målande rytmiskt språk och centrallyriskt perspektiv och alltid med inkluderande humanistisk blick höjer sig krigsskildringen över de politiska konflikternas gränser och diktar fram inkännande varma berättelseminiatyrer om människorna bakom dödssiffrorna.”