Ideologierna är döda, marknaden är allena saliggörande, och ändå: Minsta barn tror ju än så länge i ett upphetsat ögonblick på gemenskap, på det sammanbindande ordet i ¨du och jag¨.
Vilken grupp bekänner jag mig till? Den med social kompetens, den bortrationaliserade, den språkfattiga, den underbetalda, den överbetalda, det politiska frälset, de bortglömda, de som redan har levt och nu får ligga på sparlåga – för ingen bryr sig riktigt, ingen upphäver ett ramaskri, ingen visar någon som helst jävlar anamma.
Det förgångna och det innerliga är inte att förakta, utan en viktig navelsträng. Det handlar om mänsklig närhet, en dröm, en njutning i mycket små underverk, som ett övervintrat påfågelsöga och taknätsspindlarnas byggnadsverk. Eller:

skatorna i dag
hejdlösa
in medias res

käxande, häxande, uppkäftigt tungomål
ett svartvitt idisslande
indiskretionens bröderna Marx

denna tidlöshet
delad eller inte

Dikterna i Släpljus och vingar är avskalade, deras fåordiga självklarhet möter livsavgörande erfarenheter. De talar om förflutenhet, om glädje, nåd, tacksamhet och kärlek. En far tynar bort och dör – och en son söker i minnena, i växtriket, i djurriket, i människoriket, i solidaritetens styrka.

¨Poesin, som det ensamma barnets uppfinning¨, skrev Lars Norén på sjuttiotalet. Poesin, som den ensamma människans räddning, menar Roy Isaksson. Den omättliga, sökande själens aptit.

Han skriver sig tillbaka, långsamt, med omtagningar av vissa teman, ett drömlikt famlande efter sammanhang i det förflutna, kanske också för att återupprätta sig själv. Människor och skeenden förblir skärvor och därför trovärdiga.

Så blir dikterna författarens nostos, en hemkomst i det inre.

Bandtyp: Danskt band
Utkommer: 201302
Antal sidor: 96

LUFTHUNGER

Utgiven: 1997

Förlag: Natur och Kultur

Förlagets beskrivning:
Bildrikedom och rättvisepatos är centralbegrepp i Roy Isakssons nya diktsamling. Poeten rör sig otvunget mellan konkreta, gärna lokala iakttagelser och övergripande summeringar av livsinsikter. Det blir poesi där drömmens kvaliteter och viljan till systemkritiskt klarspråk förstärker varandra som kunskapsmedel.

Roy Isaksson visar hur väl han behärskar balansgången mellan det kommunikativt bärande och det fruktbart mångtydiga, och hur han kan smälta samman vrede och spontanitet till en högre poetisk enhet.

Lufthunger är en diktsamling som talar starkt och direkt till läsaren. Roy Isaksson (född 1948) är verksam som författare, översättare och kritiker. Han har tidigare publicerat tre diktsamlingar, förutom en mängd tolkningar till svenska av poeter som nobelpristagarna Jaroslav Seifert och Seamus Heaney.

****
TINNINGDOFT

Utgiven: 1986

Förlag: Legenda

Förlagets beskrivning:
I rena komprimerade dikter gestaltar Roy Isaksson en rad starka upplevelser som spänner över en fyraårsperiod, från författarens första barns födelse till det andras ankomst. Han söker fånga det skeende där barnet börjar sin färd mot att bli mannens fader och mannen blir barn inombords. Tinningdoft står för ömheten och fantasin, förgängligheten och döden i en och samma bild.

****

Denna sida är under uppbyggnad. Det kommer mer…

%d bloggare gillar detta: