Aminatta Forna från Sierra Leone har just vunnit Commonwealth Writers´ Prize för sin roman The Memory of Love.

Today [21st May] the winners of the 2011 Commonwealth Writers’ Prize were announced in Sydney in an exciting climax to this year’s final programme.

Best Book Winner – The Memory of Love, Aminatta Forna (Sierra Leone)

The judges praised The Memory of Love for its risk taking, elegance and breadth. A poignant story about friendship, betrayal, obsession and second chances – the novel is an immensely powerful portrayal of human resilience. The judges concluded that The Memory of Love delicately delves into the courageous lives of those haunted by the indelible effects of Sierra Leone’s past and yet amid that loss gives us a sense of hope and optimism for their future. Forna has produced a bold, deeply moving and accomplished novel which confirms her place among the most talented writers in literature today.

Att översätta poesi

7 maj, 2011

Lyrikvännen nr 2-3/11 är ute nu!

Utgivningen av översatt poesi i Sverige är liten, och det är nästan uteslutande de mindre förlagen som ser till att syresättningen utifrån ännu fortgår. De stora har sedan länge släppt greppet, sannolikt för att de varken ser tillräcklig ekonomisk vinning eller status i sådan utgivning. Men väl så viktiga som de modiga och entusiastiska småförlagen är förstås översättarna, vilka inte bara ser till att överföra dikten från andra språk, utan även öppnar förläggarnas ögon för nya intressanta författarskap från olika hörn av världen. Det är därför ett nöje att få lyfta fram just poesiöversättarna i detta nummer, och några av de vassaste dessutom. Poesin, med sin ordmusik, sina nyanser och sin kulturella och språkliga kontext, är förvisso bland det svåraste av allt att översätta, och det är lätt att missmodigt instämma i Robert Frosts klassiska uttalande att ”poesi är det som går förlorat vid översättning”. Men så enkelt är det inte. Jag tycker att Klaus-Jürgen Liedtke uttrycker saken väl i numrets inledande artikel: ”Vad översättaren gör är att skapa en potential för en tänkt läsare och olika läsare förverkligar olika versioner, olika läsningar av texten. Den färdiga översättningen måste förlösas av läsaren. Då kan textens gnista tändas och börja brinna.” Liedtke själv har inte minst fått Edith Södergrans poesi att brinna i tysk språkdräkt. I flera artiklar får vi följa med in i översättarens huvud, och vara med mitt i den intensiva språkliga verkstaden. Till exempel kan vi studera hur Inger Johansson rådbråkar en rumänsk sonett, och sliter för att få innehåll, rim och rytm att harmoniera. Vi kan också på nära håll uppleva Ulla Ekblad-Forsgrens energiska kamp med att tolka öster rikiskan Friederike Mayröckers egensinniga poesi på bästa sätt.
Geografiskt ligger temadelens tyngdpunkt i öster. Anders Bodegård berättar om sitt långvariga umgänge med den polske poeten Adam Zagajewskis dikter, och ännu längre bort, i Moskva, sitter Mikael Nydahl och klurar på hur han ska ta sig an den ryske ordvrängaren Velimir Chlebnikov. Att en brinnande kärlek till språket och poesin är en förutsättning för ett gott översättningsarbete skriver Roy Isaksson om i några vackra avsnitt, och även gamle Esaias Tegnér lyfter påpassligt fram poesi översättandet som en livgivande verksamhet i en intressant text.

Därutöver innehåller detta dubbelnummer såväl artiklar om några av förgrundsgestalterna inom svensk poesi, Arne Johnsson, Werner Aspenström, Bengt Emil Johnson, som texter om mer eller mindre kända utländska poeter, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Mirkka Rekola och Louise Labé. Bland många andra.

ur
Erik Magntorns förord

Nu är det officiellt! I slutet av augusti i år utkommer hennes debutbok Antiloper.
Ester Roxberg var en av deltagarna i antologin Meningen med livet (2008).

För dem som är nyfikna finns en länk till en första glimt ur höstboken …

http://x-bloggen.com/2011/05/02/debutanterna-presenterar-sig-ester-roxberg/