MAURA DOOLEY: ATT KYSSA EN KVARLEVA (Celanders förlag)

Dikter från samlingarna Sound Barrier, Poems 1982–2002 och Life under Water

”Maura Dooley skriver med en målares blick, den materiella världen är sedd med intensiv vällust, full av färg och smak. Denna djupa omsorg om livets sensuella ögonblick är drivkraften bakom många av hennes dikter, en del av hennes irländska arv.

Maura Dooleys poesi utmärker sig för att den omfattar både den lyriska och den politiska medvetenheten, är en sammansmältning av huvud och hjärta.

Hennes dikter är i sig handlingar som förskjuter perspektiven, som vrider och vänder på en händelse eller en känsla som inte helt kan namnges eller förstås. Hennes skapande fantasi är en fantasi som får mysterierna att föröka sig. Dikterna i detta urval är till största delen hämtade från Sound Barrier, Poems 1982–2002 (Bloodaxe 2002).”

CHRIS ABANI: ABIGAILS LIV (Celanders förlag)

Abigail är tonåring, framfusig, modig och självständig, men förs till London från Nigeria av en släkting som försöker tvinga henne in i prostitution. Samtidigt kämpar Abigail med sitt förflutna – modern som dog i barnsäng och fadern som begick självmord.

På en sparsmakad men oförglömlig prosa som påminner om Marguerite Duras skapar Abani ett porträtt av en ung kvinna som kommer att leva länge i läsarens minne.

Abigails liv är en märkligt engagerande roman där varje litet kapitel blottar mer och mer av smärtan och eländet i en ung flickas liv och ger en sorgsen inblick i det mänskliga psykets ömtåliga natur.

Chris Abani är född 1966 i Afikpo, Nigeria. Under senare delen av 1980-talet fängslades han flera gånger på grund av sina texter. Först 1991 lyckades han fly till London, ¨ensam och utan något¨. I slutet av 1990-talet flyttade han till Los Angeles. Abani har redan en rik produktion med flera romaner, kortromaner och diktsamlingar bakom sig. Graceland (2004) blev hans stora genombrott.

Chris Abani räknas redan som en av de stora nya författarna och Graceland har kallats för ¨en vattendelare i den postkoloniala litteraturen¨. Celanders förlag planerar att under de närmaste åren ge en bred presentation av Abanis författarskap för svensk publik.

Beställ snabbast och till lägst pris direkt från förlaget: http://www.celanders.se

GABEBA BADEROON: TYSTNADEN INNAN VI TALAR (Bokförlaget Tranan)

Att älska, att inkludera, att minnas, att ständigt tränga djupare in i det personliga är kännetecknande för Sydafrikas poetiska stjärnskott Gabeba Baderoon (född 1969). Hon debuterade 2005 med den mycket uppmärksammade diktsamlingen The Dream in the Next Body (Kwela/Snailpress).
Med bara tre diktsamlingar bakom sig är hon redan internationellt etablerad och har deltagit i poesifestivaler runt om i världen. Hon återkommer ofta till Sverige, senast som gäst vid Bokmässan i Göteborg 2007 där hon läste sina varma och livsbejakande dikter i Rum för poesi.
Gabeba Baderoon gestaltar vardagens och kärlekens mysterier både i sin muslimska närmiljö och i sina resor mellan kontinenterna. Hon skriver som hon talar: eftertänksamt, belevat, känsligt, lärt, uppriktigt, ödmjukt. Hon är alltid på jakt efter ögonblickets flyktighet och minnets kalejdoskop. Som en underström i dikterna framträder även hennes politiska medvetenhet och feministiska engagemang.
Under november 2008 utkom mina svenska tolkningar i en urvalsvolym, Tystnaden innan vi talar, på Bokförlaget Tranan.

%d bloggare gillar detta: