keuner_omsl_1
Herr Keuner uttalar sig angående övertygelse:
”Jag har observerat”, sade herr K., ”att vi skrämmer bort många från vår lära, genom att vi vet svar på allt. Kunde vi inte som propaganda upprätta en lista på de frågor, som vi finner alldeles obesvarade?”